مصاحبه چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان شامل 6 بخش مهم و کاربردی نظیر گزینش، سوالات احکام و سیاسی، معاینات پزشکی، مصاحبه و بررسی مدارک است که راهنمای جامع مصاحبه چندبرابر ظرفیت (تکمیل ظرفیت) دانشگاه فرهنگیان در صفحه اول سایت www.Dabirsho.com قابل تهیه است.
دانشگاه فر هنگیان همه ساله دو یا سه برابرظرفیت اعلام  می کند و از
همگی این افراد مصاحبه به عمل می آورد ولی تعداد افراد معدودی در این
مصاحبه ها ، موفق عمل می کند.
در واقع این دانشگاه کسانی را جذب می کند که امتیاز لازم را به دست
آورده باشند و حداکثر امتیاز را کسب کنند.
این داوطلبین برای قبولی حداقل باید امتیاز 90 را کسب کنند و دانشجویان
پایینتر از این امتیاز حتی اگر رتبه ی خوبی هم داشته باشند رد می شود و
البته حداکثر امتیاز هم 120 است یعنی دانشجویان باید امتیاز بین 90 تا
120 را به دست آورند.
برای اطلاع از شرایط مصاحبه می توانید فایل زیر را دانلود نمایید

 مصاحبه چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

.
.